bureau

HERKOMST NAAM

Chora [Oudgrieks: χώρα]

1. (Griekse term) Een in de spreektaal gebruikte term voor de centrale plaats binnen een regio.

2. (Architectenbureau) Een plek om van gedachten te wisselen en ideeën te verwezenlijken op het gebied van architectuur, interieur en vormgeving.

VISIE

CHORA is een ervaren en ambitieus architectenbureau opgericht door Ralph Geelkens vanuit een passie voor het vak.

CHORA geeft op een eigentijdse, doordachte en esthetische wijze vorm aan de leef-, woon- en/of werkomgeving.

De visie van CHORA is gebaseerd op een persoonlijke aanpak die garant staat voor een unieke vertaling van de wensen van de opdrachtgever, waarin architectuur en interieur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

CHORA is bewust een kleinschalig bureau. Op deze wijze kunnen wij een persoonlijke manier van werken garanderen, en een directe relatie met de ontwerpopgave aangaan.

WERKWIJZE

Omdat u uniek bent en uw woning uniek is: geldt dit ook voor uw (ver)bouwplan.

CHORA stelt voor elk project een individuele en overzichtelijke procesomschrijving op, welke het fundament vormt voor het project, groot of klein. In hoofdlijnen omvat de werkwijze de volgende onderdelen:

 

1. Vrijblijvend gesprek ter plaatse, projectdefinitie en opstellen van een offerte.

2. Ontwerpfase: vertaling van het programma van eisen door middel van ontwerpstudies (2D en 3D) met als resultaat een definitief ontwerp en kostenraming.

3. Technische uitwerking van het ontwerp, met als doel dat hiermee bij één of meerdere aannemer(s) offertes aangevraagd kunnen worden. Indien noodzakelijk worden de technische tekeningen verder uitgewerkt en aangevuld met alle benodigde gegevens voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning).

4. Het maken van de bouwuitvoeringstekeningen en het toezicht op de uitvoering hiervan, afgerond met de oplevering van het werk.

 

In elke fases wordt integraal nagedacht over architectonische principes, bouwkundige elementen, installatie-technische onderdelen, constructie, kleur- en materiaalgebruik alsmede verlichting.

TEAM VAN SPECIALISTEN

CHORA maakt geen onderscheid tussen kleine of grote projecten.

Voor aanvang van een project wordt onderzocht welke disciplines bij het ontwerpproces benodigd zijn. Dit kan betekenen dat er kennis en kunde van buitenaf ingeschakeld moet worden. U kunt in dit geval vertrouwen op het grote netwerk aan specialisten dat CHORA in de loop der jaren om zich heen gevormd heeft. Denk hierbij onder andere aan (technische) adviseurs, vakbekwame (onder)aannemers of eenvoudigweg extra tekencapaciteit.

Door het bundelen van kennis en kunde staat CHORA garant voor het leveren van vakmanschap en kwaliteit.

COPYRIGHT - DISCLAIMER

Copyright © 2017

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden (in welke vorm of op welke wijze dan ook), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHORA.

Disclaimer e-mail

E-mail is uitsluitend bedoeld voor de genoemde personen in de aanhef van de mail. Als u niet degene bent die daar genoemd is, wilt u dan contact opnemen met de verzender. U bent in elk geval niet gerechtigd kennis te nemen van de rest van de e-mail, of de inhoud van de e-mail op enige wijze openbaar te maken of te kopiëren. CHORA aanvaardt noch aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.